Corporate Identity

FIREMNÁ IDENTITA  = FIREMNÉ KULTÚRA

Mať svoj štýl už dnes nie je len módny trend, ale vyslovene nutnosť. Štýl vypovedá o Vašej úrovni, o Vašich schopnostiach a kvalitách, zaraďuje Vás do príslušnej kasty. A je len na Vás, či nepovšimnuté splyniete s davom alebo chcete pôsobiť výrazne, reprezentatívne a profesionálne. Mať vycibrený štýl znamená mať skvele zvládnutú firemnú identitu. Jednotný dizajn a presná línie o Vás vypovedajú, že poznáte svoju cenu, máte vkus, jednoznačne viete, kam smerujete, čo požadujete a čo ponúkate, a že Vaša práca tomu dokonale a presne zodpovedá.

PREČO POTREBUJETE FIREMNÚ IDENTITU?

 • Kvalitná firemná identita je základom každej profesionálnej firemnej prezentácie.
 • Reprezentuje komplexnosť a systémovosť.
 • Jednotný štýl vypovedá o jednotnom úsudku, teda o pevnom a silnom vedení.
 • Prezentuje firemnú originalitu, prestíž, jedinečnosť a špecifickosť.
 • Kvalitná firemná identita dá Vašim produktom, službám či firemnej filozofii jasnú tvár a myšlienku.
 • Vypovedá o Vašej stabilite s dlhodobým efektom dovnútra i navonok.
 • Kvalitná firemná identita je vizitkou Vašich profesionálnych kvalít a toho, ako dôsledne dbáte o reprezentáciu vašej firmy. Supluje názor celej spoločnosti, spoľahlivo teda vypovedá o integrite a stotožnení sa zamestnancov a spolupracovníkov s celofiremnou filozofiou.
 • Kvalitná firemná identita je účelným prostriedkom úspešnej komunikácie s okolím.
 • Urýchľuje a zefektívňuje všetku komunikáciu a propagáciu firmy.
 • Kvalitná firemná identita je neoddeliteľnou súčasťou pre vytváranie image, filozofie a kultúry Vašej firmy.

ČO JE TO FIREMNÁ IDENTITA?

Ak sa chce firma odlíšiť, musí byť ľahko a jasne identifikovateľná. K takejto identifikácii potom slúži jednotný a nezameniteľný vizuálny štýl, vďaka ktorému si vás zákazníci ľahšie zapamätajú v nemilosrdnom konkurenčnom prostredí. Charakteristický vizuálny štýl, to je firemná image, tzv firemná identita = jednotný organizovaný systém, zahrňujúci v sebe firemnú kultúru, firemné hodnoty, tradíciu a štýl. Kvalitná firemná identita je mocným marketingovým nástrojom.

Firemná identita, ako riešenia jednotného vizuálneho štýlu, je strategicky naplánovaná predstava, majúce korene vo firemnej filozofii, firemných víziách a cieľoch. Vždy je treba tieto vízie a stratégie správne pochopiť a presne definovať. Musí byť komunikovatelná rovnako dobre navonok (ku klientom, dodávateľom alebo partnerom) ako dovnútra spoločnosti – tzn. že musí byť efektívne všestranne použiteľná (plne funkčné) a musí reprezentovať názor zamestnancov a filozofiu celej spoločnosti.

ČO TVORÍ FIREMNÚ IDENTITU?

 • filozofia, ciele a poslanie spoločnosti, tvoriace celofiremné víziu
 • identifikačný grafický symbol = logo
  • jeho použitie sa sloganom
  • jeho použitie s partnerskými logami
  • firemné grafické symboly
  • firemné ikony a piktogramy
 • firemná komunikácia navonok aj vo vnútri spoločnosti kompletné firemné portfólio spoločnostifiremná kultúra – systém hodnôt a spôsobov správania
  • jednotný vizuálny štýl vzťahy s verejnosťou (PR)
   • merkantilní tlačoviny – kancelárske a propagačné materiály
   • šablóny elektronických prezentácií
   • grafika pre signmaking (grafika pre vozový park, interiérové a exteriérové informačné systémy)
  • mediálne komunikácie (reklama a marketingová komunikácia)
  • interné komunikácie (vnútrofiremné vzťahy)
 • celková image spoločnosti, ako je vnímaná zvonku

KRITÉRIÁ PRE TVORBU LOGA

 • Ojedinelosť – logo musí byť jedinečné a originálne
 • Zapamätateľnosť – logo  musí byť jednoduché, zreteľné, ľahko pochopiteľné, vizuálne čisté a ľahko zapamätateľné
 • Efekt “Deja Vu” – logo musí vyvolávať dôverný známy pocit, že ho zákazník už videl
 • Symbolika – logo sa musí stotožňovať s firemnou filozofiou či zámerom, ku ktorému bolo stvorené
 • Jednoduchá aplikovateľnosť
  • čitateľnosť vo všetkých veľkostiach
  • použiteľnosť v čiernobielom a inverznom prevedení
  • aplikovateľnosť pre všetky tlačoviny
  • uplatniteľnosť v signmakingu
  • primeraná farebnosť (spravidla dve farby)

NAJČASTEJŠIE PRAKTICKÉ VYUŽITIE FIREMNEJ IDENTITY

 • vizitky
 • hlavičkový a riaditeľský papier
 • faxové hlavičky
 • obchodné listy
 • vizitky a menovky
 • pečiatky
 • faktúry a objednávky
 • reklamné predmety
 • listové obálky
 • polepy osobných a nákladných automobilov
 • billboardy a plachty
 • inzeráty
 • označenie výrobkov
 • externé a interné orientačné systémy
 • pracovné odevy

LOGO

Logo = účinný prostriedok marketingovej komunikácie. Logo predstavuje špeciálny symbol, ktorý vizuálne identifikuje spoločnosť, udalosť, produkt, alebo jednotlivca.

Kontaktný formulár

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Váše Tel. č. (povinné)

  Predmet

  Vaša správa


  Pozri tiež:

  Vizitky

  Pečiatky

  Polep vozidiel

  Výroba logotypu, loga

  Potlač reklamných predmetov

  Reklamný textil

  PVC banner

  3D reklama