Firemný štýl (Corporate identity)

admin Nezaradené Leave a Comment

Firemný štýl, často prepisované anglicky ako corporate identity, je súhrnné označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom, tak vnútrofiremné vzťahy medzi zamestnancami, systém komunikácie, riadenia a odmeňovania. Disponuje teda určitým súčtom vlastností a spôsobov prezentácie, ktoré spájajú organizáciu a súčasne ju od inej odlišujú. O podnikovom štýle môžeme povedať, že je zmyslom aj ...